ŠTO KAŽE ZAKON ?

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 61/18

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN61/18

Članak 3. stavak (e)

e) dokumentarno gradivo u digitalnom obliku za trajno čuvanje je gradivo čiji je sadržaj zapisan u digitalnom obliku i pohranjen na strojno čitljivom nosaču zapisa pri čemu takav digitalni oblik kao i nosač zapisa osigurava učinkovitu trajnu pohranu i sukladnost tehnološkom razvoju u skladu s ovim Zakonom
> Više...

MREŽA EXCLUSIVE

Data Tresor Disc na BUGOnline-u

image

Stoljetni backup

Veliki broj tvrtki i institucija još uvijek koristi optičke medije za sigurnosnu pohranu svojih dokumenata i datoteka. Data Tresor Disc je DVD medij s anorganskim slojem za zapisivanje, koji će se pobrinuti da su snimljeni sadržaji sigurni stotinama godina...
Drugim riječima, za sve one koji arhiviraju na optičke medije,
Data Tresor Disc je jedini medij o kojem bi trebali razmišljati...

> Više...
.

Data Tresor Disc - TRAJNOST 1150 godina !

RUSKA NACIONALNA KNJIŽICA - FEDERALNI CENTAR KONZERVACIJE KNJIŽNIH FONDOVA

image

DataTresorDisc opsežno je testiran od strane Ruske nacionalne knjižnice - Federalnog centra za zaštitu knjižnih fondova, s rezultatom od 1150 godina trajnosti zapisa !

Prema rezultatima ispitivanja izračunata je dugovječnost kompakt-diskova na temelju ISO/IEC 10995:2011 Information Technology-Digitally recorded media for information interchange and storage-Test method for the estimation of the archival lifetime of optical media. Izračunata (uvjetna) dugovječnost kompakt-diskova procijenjena prema glavnoj komponenti metal-keramičkog sloja za snimanje je 1150 godina u sljedećim uvjetima skladištenja: temperatura 25C, relativna vlažnost zraka 50%...

>Više...

PRIKAZ TRAJNOSTI MEDIJA

U USPOREDBI s rezultatima ispitivanja DataTresorDisc-a prema ISO/IEC 10995:2011

Uobičajeno se za izradu sloja za snimanje koriste organske tvari iz skupine "cynine" i "phtalocyanine".
Nedostatak organskih materijala  je porozna kristalna struktura koja upija vlagu ,a zbog utjecaja svjetlosti  s vremenom mijenja svojstva materijala i čini zapisane podatke nečitljivim. Organski materijal sloja za snimanje se modificira kako bi odgovarao višim brzinama zapisivanja što uzrokuje povećanje osjetljivosti na svjetlo i s vremenom samu nestabilnost zapisa.

Problematično je i pitanje korozije refleksivnog sloja. Na tržištu je dostupno više  različitih CD-R ili DVD-R "za arhivsku upotrebu", koji su zamjenom reflektirajućeg sloja (većinom iz srebrnog u zlatni) otklonili problem  korozije, ali u proizvodnji  sloja za snimanje  se i dalje koriste standardni organski materijali.  
Navedeni nedostaci sloja za snimanje zajednički su svim standardnim CD-R i DVD-R/+R medijima i zbog toga se na njima mogu očekivati problemi čitljivosti već za 2 - 10 godina (DVD) i 6mj. - 5 godina (CD).

data tresor disc (dtd) - Što je to ?

GLAVNE OSOBINE :

  • Data Tresor Disc (DTD) je DVD+R optički medij nove generacije s metal-keramičkim slojem za zapisivanje koji osigurava minimalno 160 godina čitljivosti pohranjenih podataka.
  • Testiran prema ECMA-379 i ISO/IEC 10995:2011 standardu za procjenu dugovječnosti čitljivosti podataka sa optičkih medija.
  • Metal-keramički sloj siguran je od vanjskih utjecaja kao što su vrućina, vlaga, UV zračenje i svjetlost
  • Podaci su mikrogravirani u metal-keramički sloj i jednom zapisano više nije moguće mijenjati ili brisati.
  • Arhiviranje bez potrebe za migracijom podataka.
  • Bez posebnih mikroklimatskih zahtjeva za skladištenje.
  • Bez straha od tehnološkog zastarijevanja.
  • Unatrag kompatibilan sa svim CD/DVD+/-RW i BLURAY čitačima i novijim snimačima.
  • Konačno možete biti sigurni da će vaše podatke vidjeti i sljedeće generacije.


POHRANITE SVOJE PODATKE ZA SLJEDEĆE GENERACIJE !

DTD - DataTresorDisc inovativni je optički medij sa anorganskim metalno-keramičkim slojem za zapisivanje baziran na DVD+R 4,7Gb standardu koji udovoljava svim arhivskim zahtjevima pohrane podataka.

Inovativna tehnologija korištena u proizvodnji  DTD-a razlikuje se od standardne CD-R i DVD-R/+R  prvenstveno u korištenju anorganskog materijala za izradu sloja za zapisivanje podataka na koji laserska zraka urezuje zapis. Korišteni kompozitni metal-keramički sloj imun je na izloženost svjetlosnim utjecajima, UV zračenju, vlazi, magnetizmu i drugim atmosferskim utjecajima što omogućuje konstantnu veličinu točke zapisa i pruža postojanu, stoljetnu zaštitu za snimljene podatke !

DTD testiran je od strane proizvođača u češkom VZLÚ - Aerospace Research and Test Establishment prema ECMA-379 standardu za ispitivanje dugovječnosti arhivskih optičkih medija. Na istom testu pokazao je superiornu izdržljivost ekvivalentnu vremenskom periodu od najmanje 160 godina !

Sredinom 2013.godine DataTresorDisc opsežno je testiran na temelju ISO/IEC 10995:2011 Information Technology-Digitally recorded media for information interchange and storage-Test method for the estimation of the archival lifetime of optical media i od strane Ruske nacionalne knjižnice - Federalnog centra za zaštitu knjižnih fondova, s rezultatom od 1150 godina trajnosti zapisa !

Pritom treba naglasiti da ovi rezultati ne ovise o posebnim uvjetima skladištenja! Naime DTD se na ovim rigoroznim testovima pokazao otpornim na vlagu, UV zrake, visoke i niske temperature, magnetizam, koroziju i plijesanj što ga čini povoljnim za arhiviranje u ne samo profesionalnim okruženjima kao što su arhivi, knjižnice ili državne institucije već i za kućne digitalne data/video/audio zbirke.

DTD je kompatibilan sa svim uobičajenim CD/DVD/BluRay čitačima a snimanje sa odgovarajućim softwareom je omogućeno na novijim 5,25" snimačima (pržilicama) od kojih je neke testirao i sam proizvođač Northern Star.
Zbog sveg navedenog DataTresorDisc predstavlja pravo rješenje za trajnu pohranu svih vrsta digitalnih podataka.

GalerijaPogledajte najnoviju galeriju slika DTD-a.

pix pix pix pix pix pix

KontaktEkskluzivni zastupnik za RH, BiH, CG, RS, MK:
NOVE TEHNOLOGIJE

e-mail: info@datatresordisc.com.hr